+382 69 615 399
Možete nas dobiti između 9:00 i 17:00
Ostavite poruku da Vas pozovemo!
Vaše prezime
Broj telefona:
Termini
Vaše prezime
Broj telefona:
Email:
Primjedbe:


Implantologija

6 Prednosti Strategic implant®:

 1. Pacijenti mogu biti tretirani bez izuzetka i bez obzira na stepen gubitka kosti i pitanja da li imaju još zuba ili već nose protezu.
 2. Potrebna je samo jedna jedina hirurška intervencija. Implantati su povezani sa trajnim ili privremenim mostovima ubrzo nakon ugradnje i odmah ili ubrzo nakon ugradnje opterećeni. Ukoliko je potrebno, može jedan dodatni most da bude ugradjen nakon 6-9 mjeseci. U večini slučajeva se odmah ugradjuje konačni most.
 3. Mali broj hirurških zahvata i ostalih tretmana značajno umanjuju ukupne troškove. U slučaju komplikacija naši stručnjaci će brzo i efikasno preduzeti odgovarajuće mjere.
 4. Periimplantitis je jedna teška infekcija, koja se pojavljuje isključivo nakon implantacija konvencionalnom metodom i vodi do ozbiljnih problema sa gubitkom kostiju vodi. U postupku imedijativnog opterećenja do sada se ovo nije moglo primetiti. Dodatne informacije videti na www.peri-implantitis.info.
 5. Bazalne implantati raspolažu sa dizajnom koji štedi prostor. Stoga prekidaju snabdijevanje krvlju imolantirane kosti mnogo manje nego konvencionalni implantati.
 6. Pošto se ovi implantati mogu odmah opterećivati, pacijenti se vraćaju odmah u svoj normalan život.

U posljednjih deset godina, je tehnologija „Immediate Loading Implantology“ (implantologija koja se odmah sprovodi) na naućnom polju od Simpladent d.o.o. u saradnji sa Dr. Ihde Dental AG dalje razvijana. Dodatne informacijenalazite na www.ihde.com i www.strategic-implant.com. Usavršavanje implantologa koji su specializovani na ugradnju implantata se odvija se ekskluzivno preko International Implant Foundation, Minhen (www.implantfoundation.org ).

Simpladent GmbH je osim toga razvio jedan novi koncept tretmana za maksilo-facijalnim protetiku zajedno sa odsjekom za maksilo-facijalnom hirurgijom Beogradskog Univerziteta (Prof.V.Konstantinović, Prof.Lazić). Ovi eksperti su istinski pioniri i vodeći svjetski specijalisti na ovom polju, npr. ugradnja lateralnih i kompresijskih Strategic Implant® u frontalnu kost, mastoidnu kost i glabelu.

I naravno, dalji razvoj implantata se neće zaustaviti na ovom mjestu. Danas su sistemi implantata za imedijativno opterećenje od Simpladent GmbH najviše razvijeni tip i u skoro cijelom svijetu se koristi. Na mnogim univerzitetima širom svijeta se danas sa ovom tehnologijom radi.

Vrsta implantata

Simpladent GmbH kompanija proizvodi više od 50 vrsta implantata za imedijantno opterećenje. Tako je moguće naći odgovarajući implantat za svaki dentalni problem.Nije samo bitno izabrati pravi implantat nego takodje je bitan i sposobnost implantologa. Specijalisti Simpladent-Grupe dobijaju jednu fundiranu osnovnu obuku, posebno školovanje u ophođenju sa najrazličitijim implantatima i u obavezi su godišnje da se edukuju. Oni raspolažu specijalnim znanjem kao jednostavni implantolozi. Obučavanje odgovara visokom standardu, koji se očekuje u Njemačkoj i u Švajcarskoj. Tako ćete biti sigurni da će te biti tretirani od stručnjaka.

 • BECES
  Implantant se može nakon ekstrakcije u najvećem broju slučajeva i direktno ugraditi u ekstrakcijsku alveolu. Na raspolaganju stoje različite dužine i prečnici implantata, koji dozvoljavaju da se koriste udaljeni, kortikalani dijelovi kosti.
 • BECES MU
  Jedinstvena kombinacija implantata za kortikalnu fiksaciju i mogučnost za protetiku na zašrafljivanje. Ovaj implantant se upotrebljava za mostova sa navojima i stege.
 • BECES EX
  Kombinovani implantat sa tri različita, specifična dijela navoj: mikro navoji na nivou primarnog korteksa osiguravaju stabilnost. Ispod toga režni navoji na sredini implantata omogućavaju sigurno učvršenje u svježoj ekstrakcijskoj alveoli. Apikalni kompresivni navoji učvršćuju se u spongioznoj kosti, i /ili u 2. odnosno u 3. kortikalisu.
 • KOS
  Konični kompresivni implantati za minimalno invazivne umetanje. Implantat se ugradjuje po pravilu bez operacije. Iz tog razloga ne dolazi do nateklina i jedva do bolova. Za ovaj implantat nije potrebna nadogradnja kosti.
 • KOS Plus
  Jedinstveni dizajn kombinuje tehnologiju kompresivnih navoja i kortikalnih implantata. Ovaj implantat se ugradjuje u područja nehomogene gustoće kostiju. Dostiže jednu izvanrednu primarnu stabilnost od do 100 Ncm
 • KOS MU
  Kompresivni navoji-Implantati za kompleksne anatomske situacije. Ovaj implantat je predviđen za protetiku sa navojima (mostovi/stege).
U klinikama Simpladent grupe koriste se samo moderni, Strategic Implant® i originalni djelovi proizvedeni u pogonima Simpladent GmbH, Gommiswald/Švicarska. Quality Made in Switzerland. Implantati su CE-certificirani i u mnogim državama nacionalno dozvoljeni.

Procedura postavljanja Strategic Implant®

Nakon pregleda usne duplje i rentgenskog snimka ili, u datom slučaju, kompjuter tomografija snimci se analiziraju. Nakon toga se može početi sa tretmanom. Po pravilu se ovo odvija bez , kao kod tretmana konvencionalnim implantatima, potrebnim dodatnim tretmanima (poboljšanje stanja oralne higijene, periodontalni tretman itd) ukoliko su svi zubi koji su dio tretmana jednostavno odstranjeni.

Na dan operacije se dotični zubi vade i odmah se implantati ugrađuju. Najkasnije trećeg dana se mogu usaditi novi zubi za normalanu funkciju – za smjeh, žvakanje i ljubljenje!

 1. Dogovor i izrada plana terapije
 2. Ukljanjanje loših zuba i ugradnja implantata
 3. Proba mosta
 4. Definitivno cementiranje (fiksiranje) mosta
 5. Korekcija zagriza

Komparaciona tabela različitih metoda dentalne implanologije

Implantacija
Bazalna
faza
Prvobitno

Pregled

Dijagnostičke mjere

Plan tretmana

1

Pregled

Dijagnostičke mjere

Plan tretmana

Priprema usne duplje : Uklanjanje zuba, i zaostalih dijelovi korijena i cista, ugradnja implantata, uzimanje otiska za laboratoriju, kontrolni snimak

2

Pripremni radovi: Uklanjanje zuba, i zaostalih korijena i cista

Proba metalne konstrukcije (0-1 dana nakon ugradnje implantata)

3

Koštana augmentacija i sinus/lift (ako je potrebno)

Pripajanje (cementiranje) mosta (1-3 dana nakon ugradnje implantata)

4

1-2 mjeseca nakon implantacije pri dobrom zarastanju

5

Zarastanje kosti nakon vađenja zuba (2-4 mjeseci)

6

Ugradnja formera u desni - gingivu

7

Uzimanje otiska, proba

8

Cementiranje (učvršćenje) mosta

Trajanje tretmana 1-5 dana

Broj termina za tretman: 3

Ukupno

Trajanje tretmana: 4 - 24 mjeseci

Broj termina z tretman: 8 - 25

Indikacije i kontraindikacije

Indikacije za Strategic Implant®

 • Situacija, u kojoj zubi djelimično ili potpuno nedostaju i u kojoj se žele imati čvrsti vještački zubi.
 • Nakon gubitka prvobitnih dvo-faznih-implantata (takođe nakon periimolantitis) odnosno, nakon gubitka augmentacije kostiju
 • U situaciji tretmana kod jako ili malo smanjene atrofije kostiju do veoma izražene atrofije
 • ovi implantati se mogu primjeniti sa istom vjerovatnošću na uspjeh kod pušača kao i kod nepušača
 • Dijabetes i ostale teške sistemske bolesti kod ovih implantata ne igraju nikakvu ulogu

Kontraindikacije:

 • Produžena oralna ili i.v. Bisfosfonata (funkcija koštanog sistema mora biti provjerena prije tretmana implantatima)
 • U slučajevima, u kojima bilateralnu funkciju žvakanja nije moguća stvoriti, npr. kod nejednakog funkcionisanja mišića i kod parcijalnog paralizovanja mišića , odnosno posle nakon kidanja (dissektion) mišića. Ovi slučajevi mogu ipak pod određenim okolnostima da budu od iskusnih specijalista tretirani.

Garancije

Svi Simpladent implantati se isporučuju sa doživotnom garancijom od strane proizvođača. To znači da će implantati biti besplatno zamjenjeni od proizvođača.

Garancija na medicinske usluge ne može načelno biti pružena, jer uspjeh tretmana bitno zavisi od ozdravljenja pacijenta. Ipak članovi Simpladent grupe pružaju još godinama besplatnu ili značajno po sniženoj cijeni, medicinsku pomoć, ako se pojedinačni implantati neočekivano moraju promjeniti. Period na ovu vrstu garancija je obično 4 godine.

Molim, obratite pažnju na to da su za davanje garancija potrebni redovni kontrolni pregledi u jednoj autorizovanoj Simpladent klinici.

Simpladent-garancija se može principijelno koristiti na svakoj klinici. (izuzetak je trenutno u Rusiji).

Od 1994. godine radio sam u Švajcarskoj. U mojoj klinici je bilo preko 6000 redovnih pacijenata; bilo je veoma mnogo posla. Meni je postalo jasno, da kod toliko velikog broja pacijenata nije bilo moguće sa radom završiti. Implantologija sa konvencionalnim implantatima iziskuje jednostavno suviše vremjena i skupa je, uz to pacijenti često nisu imali dovoljno kostiju Tada sam razvio osnovnu ideju koncepta tretmana „Strategic Implant“, koja se danas širom svijeta primenjuje.

Istorijat

Dr.IhdeDental grupa je osnovao zubni tehničar Klaus Ihde u Berlinu. Od samog početka kompanija se profilirala kao snabdjevač visokokvalitetnog stomatološkog potrošnog materijala. Od kraja 80 tih godina kompanija se polako transformisala u jedno preduzeće za proizvodnjom.

Dr. IhdeDental je danas jedna od vodećih kompanija za proizvodnju dentalnih implantata za rad u protokolu imedijatnog opterećenja. Proizvodi se primenjuju u više od 40 zemalja. Do sada je proizvedeno više od 1.000.000 implantata, u proizvodnim pogonima u Švajcarskoj i nakon toga širom svijeta se primenjuju.

Dr. IhdeDental je zajedno sa Simpladent Implantate razvio i način postupak tretmana, koji čak i u teškim slučajevima postiže odlične rezultate. Potrebno je veoma malo koštane strukture, tako da je transplantacija kosti i postupak augmentacije kompletno nepotrebna.

Naučni dio preduzetničke grupe vodi Dr. Stefan Ihde, koji je stomatološko obrazovanje stekao u Njemačkoj kasnije usavršavao i apsolvirao za paradontologa i oralnog hirurga. On je razvio modernu stratešku implantologiju. Pod njegovim vođstvom je osnovana Simpladent asocijacija dentalnih klinika, jedan sistem obrazovanja za implantologiju i imedijatnog opterećenja.