+382 69 615 399
Možete nas dobiti između 9:00 i 17:00
Ostavite poruku da Vas pozovemo!
Vaše prezime
Broj telefona:
Termini
Vaše prezime
Broj telefona:
Email:
Primjedbe:

Pitanja?

Ako imate jedno pitanje, koje se ovdje nije pojavilo? Kontaktirajte nas! Mi ;emo Vam rado odgovoriti na Vaše pitanje ili lično ili putem mail-a.
Koja su to tri glavne prednosti Simpladent® koncept tretmana sa Strategic Implant®?

 • 1. Brzina:
  U samo jednom jedinom hirurškom zahvatu mogu se ukloniti zubi i odmah mogu Strategic Implants® da budu ugrađeni. Za razliku od konvencionalnih metoda, implantati se ugrađuju u kortikularno polje kostiju. Potrebna je mala količina ove kosti da se osigura uspjeh tretmana, tako da su procedure koštane augmentacije, transplantacije i sinus lift nepotrebne i zastarele. Ovo uštedi 98% vremjena za tretman i pacijentu ponekad dugo vrijeme patnje.

 • 2. Sigurnost:
  Svaki hirurški zahvat, na koje možemo se odreći, smanjuje rizik za pacijenta ili pacijentkinju. Isključujući koštane augmentacije, transplantate i druge zahvate, rizik je minimaliziran primenom Simpladent metode: potrebna je samo jedna jedina hirurška untervencija.

 • 3. Bezbolnost:
  Nakon uklanjanja zuba, pacijenti mogu očekivati da se pojavi uobičajeni bol, koji je povezan sa tim Bezbolnost znači, da zbog implantacije ne dolazi do dodatnih bolova. Zbog toga jesam proces ugradnje implantata je bezbolan.


Da li sam kandidat za tretman shodno Simpladent® konceptu?

Svaki pacijent postavljaju sebi ovo pitanje – i naročito oni, koji pate od kompromitirajučeg opštog stanja zdravlja ili hroničnih oboljenja (npr. dijabetis) ili su strastveni pušači.

Odgovor glasi nedvosmisleno: Da! Preko 99% pacijenata je uspješno tretirano sa Strategic Implant®.

Uključujući i one ljude, koji pate od oboljenja periodoncijuma i (hronićnom) upalom desni (gingivistima). Ili onih, koji na osnovu dugoroćnih, mukotrpnih kao i skupih metoda tretmana konvencionalne implantologije, odavno izgubili nadu da imaju čvrste zube. Svi ovi pacijenti mogu riješiti problem nedostatka zuba „samo jednim tretmanom“.


Koja je bitna razlika između konvencionalne implantologije i Simpladent® metodologije?

Konvencionalna implantologija sa dvofaznim implantatima zahtjeva obilje koštanog tkiva, vremjena i novca. U mnogim slučajevima za proceduru, pacijenti ne poseduju dovoljno kosti, što rezultira potrebom za koštanim augmentacijama, sinus liftom ili riskantnim koštanim transplantatima. Cjelokupan tok tretmana karakterizuje dugi period čekanja, dugo vrijeme zarastanja i visoke troškove.

Ovdje postaje jasno izražena prednost Simpladent implantologije, koja se pokazala pouzdana i predvidljiva.

Čak i kod pacijenta sa veoma malo koštanog tkiva može da uslijedi imedijatni tretman poliranim, jednodjelnim, kortikalnim-bazalnim implantatima. Za našu metodu potrebna kortikalna kost se nalazi u dovoljnoj mjeri, u svakoj vilici. Ove stabilne, kortikalne kosti su veoma pogodne za ugradnju implantata i dostupni su kod praktično svakog pacijenta, tokom cijelog života. Strategic Implant® se može odmah opteretiti. Periimplantitis koga sa pravom se bojimo, jedna opasna infekcija, se kod ove metode ne pojavljuje.


Imam dovoljno kosti i nemam zdrastvenih problema. Da li i uprkos toga dalje postoje prednosti za mene, ako se odlučim za Strategic implantate®?

Da, uštedit ćete mnogo vremjena i novca.

Mnogi ljudi su službeno i privatno veoma zauzeti i ne žele se zamarati brojnim posjetama stomatološkim ordinacijama. Oni žele brz, siguran i predvidljiv tretman. Pacijenti mogu pri tome uštedeti više od 2/3 troškova u poređenju sa troškovima konvencijalnog tretmana u Njemačkoj.
Brzo, sigurno, predvidljivo, pouzdano i novćano prihvatljivo sve to pruža Simpladent® tretman-koncept. Pacijenti zaista dobijaju fiksne zube u roku od 3-5 dana.
U našoj ponudi postoji čak i „Business-Weekend“ za pacijente, koji su u žurbi, tako da oni već u ponedeljak mogu prisustovati jutarnjim poslovnim sastancima sa osmjehom koji oslobađa i bez poteškoća žvakati za vrijeme ručka.

Imam problema sa svojim konvencionalnim implantatima. Da li mogu preći na Simpladent® metodu?

Da, naravno
Troškovi tretmana konvencijalnim 2-faznim implantatima se nekontrolisano sabiraju tokom mjeseci ili čak godina. Jedna mali zahvat ovdje, jedan mali zahvat tamo, računi se gomilaju. Pacijent se plaši prekidati tretman ili nije svestan moguće alternative. On ne vidi izlaz.
Ako se primenjuje naša metoda rada onda pojedini hirurški zahvati, na primer koštani transplantati, su nepotrebni. Izostavljanjem ovih zahvata, kao rezultat imamo smanjenje uobičajenih troškova od 30. Dodatnih 20% pacijenti mogu uštedjeti izbjegavanjem privremenih protetskih radova, koji su takođe nepotrebni kada se radi u protokolu imedijatnog opterećenja. Promjena metode tretmana se gotovo uvijek isplati. U jednom hirurškom zahvatu se konvencionalni implantati otklanjaju i postavljaju se odmah Strategic Implant®. U roku od 3 do max 5 dana možete život sa osmehom uživati.

Lekar koji me leći je rekao, da mi je potrebna augmentacija kostiju pošto inaće ne mogu dobiti implantate.

Lekari, koji Vas tretiraju informiše pacijente shodno najboljem znanju koje poseduju. Sve dok se oni drže pogleda na konvencionalnu implantologiju, biče i dalje potrebni dodatni zahvati, kao što su koštane augmentacije sa dugim intervalima čekanja i zarastanja bit će neophodne, uprkos bolu i neugodnostima pacijenta. Nije predvidljivo, kako će se tok tretmana na osnovu intervencija odvijati. Pacijent danas ipak ima mogućnost da bira, konvencionalni tretman da odbije i da potraži alternativu.
Kod primjene Strategic implantata® možemo da radimo sa vrlo malo raspoložive kosti, jer jednodjelni, polirani implantati se ugradjuju u kortikalnu kost, koji svakom pacijentu u dovoljnoj mjeri stoji na raspolaganju. Čak i pacijenti sa postojećim periimplantitisom, oboljenjima periodoncijuma ili gingivitisima mogu biti odmah snabdjeveni Simpladent® metodom. Rezultat je na taj naćin predvidljiv i pouzdan.

Kako se pokazala Simpladent® metoda u poređenju sa drugim ponudjačima, koji imedijatno opterećenje, tj. fiksiranih zuba u roku od 3 dana ili „All-on-4“ nude?

All-on-4“ metoda podrazumijeva ugradnju četiri konvencionalna implantata u vilicu pod određenim uglom. (Slično „All-on-6“ predstavlja šest implantata ugradjuju koso u vilicu). Ova metoda skriva mnogo rizika: zbog malog broja implantata se u toku vremjena sa popuštanjem spojeva, frakturom implantata se može računati. Čim samo jedan od četiri implantata ispadne, mora se zamjeniti cijela konstrukcija. To dovodi do povećanja troškova za naknadnu brigu. Pošto se mastikatorni centar ne zamjenjuje, korektno žvakanje je teško moguče. Dodatno, rizik od periimplantitisa ostaje visok, pogotovo za rizične grupe, kao što su pušači i dijabetičari.
Kod Simpladent® metode tretmana ugradjuje se sigurno dovoljan broj kortikalnih-bazalnih implantata u postojeće čvrste dijelove kosti, zda bi se za optimalnu stabilnost i izdržljivost garantovalo. Ove je bez ogranićenja moguće opteretititi.
Kod nas stvarno dobijate čvrste zube.

Kakva je situacija sa tkz.“pacijentima“ rizika (npr. pušaći, dijabetičari ili drugih oboljenja)? Da li se mogu njima ugraditi odmah Strategic implantati®?

Da, u svako doba.
Kod ugradnje konvencionalnih, dvodjelnih implantata na šaraf jpostoji za pacijente uvijek rizik dodatnih, ne predvidljivih zahvata, koji predstavljaju dodatna opterećenja. Uz to postoji u svakom trenutku tretmana opasnost od periimplantitisa, za koju do danas trenutno nema efikasnog tretmana.
Ovi problemi ne nastupaju kod pacijenata tretirane Simpladent® metodom. Samo jedan jedini hirurški zahvat je potreban, u toku koje se odmah ugrađuju (nameštaju) polirani jednodjelni implantati. Slučajevi periimplantitisa nisu nam poznati.

Šta je periimplantitis i šta se protiv toga može uraditi?

Što su duže u funkciji konvencionalni, dvofazni implantati sa velikom, hrapavom površinom, utoliko više su šanse jedne upale periodoncijuma okolo implantata. Ova upala nazvana periimplantitis i povezana je sa gubitkom kostiju. Ako infekcija napreduje i naudi jako kvalitetu života pacijenta, mora implantat često u jednom kasnijem vremjenu da se ukloni. Terapija konvencionalnim implantatima važi tada kao neuspjela.
Periimplantitis se javlja u 50% tretiranih slučajeva - često nakon vremena potrebnog za zarastanje implantata; dakle tačno u trenutku, kada sve izgleda dobro i pacijent počinje koristiti implantate za žvakanje.
Do danas ne postoji nikakav efikasan tretman protiv ove pojave. Svi pokušaji čišćenja zahvaćenih dijelova implantata, su svi beskorisni, pošto se stalno milioni novih bakterija u ustima stvaraju. Da se uklone konvencionalni implantati i da se preko Strategic Implant® zamjene, je do danas jedini siguran put, da bi se bolest izbegla ii izlečila.
Detaljne informacije vezano za ovu temu načićete ovdje: www.peri-implantitis.info

Koje nedostake ima Simpladent® metode?

Nikakve, sa medicinskog aspekta postoje samo prednosti: ona je brza , cjenovno pristupačna i predvidljiva. Nema skrivenih „trikova“.

U rijetkim slučajevima može se desiti, da se odmah ne postigne željeni estetski rezultat. Na osnovu protokolu imedijatnog opterećenja (u toku od 48 do 72 sata) je vrijeme za opširne provjere estetskih varijanti ograničeno. Ali naši specijalisti, zubni tehničari su takodje i na ove slučajeve spremni.

Nakon vadjenja zuba prirodna promjena kostiju naravno i posle ugradnje impantata jedan prirodan i očekivani proces. Kod pacijenata sa vrlo malom količinom kostiju, kojima konvencionalni implantati na šaraf uopšte ne bi mogli biti namješteni, može se desiti, da minimalni razmaci izmedju desni i mostova nastanu. U ovom slučaju se radi jedno podlaganje prvoga mosta, ili njegova zamjena.

Nakon 6-9 mjeseci je prepravljanje kostiju potpuno završeno. Od ovog trenutka postoji mogučnost – ako se to želi – da se mostovi zamjene, pošto stabilnost implantata tada više nije ugrožena. Nakon individualnog sprozuma o troškovima mogu buduća zamjena mostova v eć u troškove osnovnog tretmana da budu uračunati.

Ukazivanja na u pojedinačnom slučaju postignutih estetskih rezultata:

Ponekad se tvrdi ,da su estetski rezultati naše metode lošiji od rezultata prvobitnih implantata sa šarafima. Tome protivurečimo, jer naša metoda u nadproporcijalnim slučajevima namještanja, sa prvobitnom metodom se ne može tretirati. Iz tog razloga je nemoguće napraviti nikakvo adekvatno uporedjenje

 • Ukoliko kod jednog pacijenta postoji velika količina koštanog tkiva (vertikalno i horizontalno koštana ponuda), onda se može sa svakom metodom postići dobar estetski rezultat.

 • Ukoliko kod jednog pacijenta postoji samo još veoma malo kostiju (tako da sa prvobitnim tretmanom nije moguč nikakav tretmankonvencionalni tretman, odnosno samo sa riskantnom, opširnom dodatnom dogradnjom kostiju), može sa Simpladent-metodom još uspješno u protokolu imedijatnog opterečenja da bude tretiran.

 • U slučajevima sa vrlo malo kostiju možemo ponekad doduše čvrste zube stabilno na impantatima da učvrstimo, ali se moraju pri tom prihvatiti estetski kompromisi. Često se može u ovim slučajevima posredstvom estetsko-hirurških dodatnih mjera, optimalni rezultat nakon implantacije jako poboljšati.