Kontaktirajte nas putem preko aplikacije WhatsApp

Broj telefona +382 69 615 399 Pišite sada preko WhatsApp

Kontaktirajte nas putem preko aplikacije Viber

Broj telefona +382 69 615 399 Pišite sada preko Viber

Kontaktirajte nas putem preko aplikacije Telegram

Broj telefona +382 69 615 399 Pišite sada preko Telegram

Formular za kontakt
Polja obeležena sa * predstavljaju obavezno polje

"Spašavanje zuba" ne rešava problem.
Moderna Strategic Implant®-tehnologija omogućava
Strategic System Reset®

Što su duže Vaši prirodni zubi u ustima, to se dešavaju veća oštećenja samog mastikatornog sistema i on prestaje da funkcioniše u harmoniji. Zubi migriraju, izrastaju ili gube kontakt sa okluzionom ravni, gubi se kost, vertikalna dimenzija donje trećine lica se smanjuje, mišići menjaju svoju aktivnost i javlja se bol iz različitih razloga: Dok smo mladi opravdano je popravljati zube čak i kada je jasno da mnogi od pomenutih problema ne mogu da se izleče samo popravkom zuba.

Pa ipak, mnogi stomatolozi žele da pokušaju da spasu svaki zub zauvek i po svaku cenu …

"Spašavanje zuba" (ili spašavanje mnogih zuba) neće rešiti većinu pomenutih problema. Čak suprotno: Mnoge devijacije koje se tokom života akumuliraju, ne mogu se tretirati sve dok se zubi nalaze u ustima: Ako su se izvesni parametri mastikatornog sistema razvili u pogrešnom smeru, svaki pokušaj da se mastikatorni sistem popravi na zubima, iznova dovodi do pogrešnih i nestabilnih (kratkoročnih) rezultata.

Pacijentima koji imaju devijacije koje blokiraju prirodno funkcionisanje, preporučujemo da odstrane zube. Često moramo da korigujemo čak i oblik vilične kosti i time stvaramo najbolje moguće preduslove da se Vaši novi zubi postave u najbolju poziciju i da im se omogući normalna funkcija.

Mnogi naši pacijenti su opterećeni nepravilno postavljenim zubima, nepravilnim mastikatornim površinama i obrascima koji blokiraju funkciju sistema za žvakanje. Često već i od mlađeg uzrasta. Mi za njih po prvi put u njihovom životu stvaramo mastikatorni sistem koji dobro funkcioniše. Zahvaljujući mogućnostima koje pružaju moderni implantati, danas je moguća kompletna rekonstrukcija mastikatornog sistema. Za realizaciju Strategic System Reset® potrebno je samo nekoliko dana.

Mi znamo kako implantologija zaista funkcioniše.

Šta je neophodno da bi se došlo do Strategic System Reset®-a?

  • Po pravilu, odstranjuju se svi zubi. Ovde se u većini slučajeva ubrajaju i retinirani/impaktirani zubi
  • "Ležište" za implante se, sa stanovišta funkcionisanja i estetike, priprema tako da bude na najboljoj poziciji
  • Implanti se zatim ugrađuju u jaku, visoko mineralizovanu kortikalnu kost. Oni omogućavaju cementiranje mostova u protokolu momentalnog opterećenja
  • Prilikom izrade protetskog rada, naši pacijenti imaju odlučujući uticaj na estetiku mostova (oblik, boju i položaj zuba) a time i na svoj izgled. Oni mogu da odluče koliko će njihovi budući zubi i desni biti vidljivi prilikom govora i osmeha. Pacijenti odabiraju oblik, boju i veličinu zuba, a prilikom stomatoloških proba utiču na individualni položaj svakog pojedinačnog zuba
  • Nikada nije neophodna ugradnja veštačke kosti, budući da to nije neophodno za našu tehnologiju. Nasuprot tome: češće redukujemo kost iz estetskih ili funkcionalnih razloga
  • Nakon cementiranja mostova, najkasnije 72 sata nakon ugradnje implantata, naši pacijenti odmah mogu da jedu. U zavisnosti od toga koliko je izmena bilo neophodno u poređenju sa preoperativnom situacijom, kao i koliko je dugo mastikatorni sistem neadekvtno funkcionisao, može biti potrebno vreme da se pacijenti potpuno naviknu na novu situaciju. Zbog izmena u funkciji može doći do bolova u mišićima (u mastikatornoj muskulaturi), što se tretira redovnim masiranjem sve dok se mišići ne prilagode na novu funkciju

Estetski System Reset®

Da bi se postigao lep osmeh, bez vidljivih desni “gummy smile” često je neophodno da se koriguje anatomija kostiju gornje i donje vilice. Na taj način se svaki pojedinačni zub, kao i celokupan zubni luk (na implantima) može pozicionirati prema željama pacijenta.

Budući da je tehnologija Strategic Implant® zahteva mnogo manje vilične kosti nego sve ostale tehnologije, imamo mogućnost da redukujemo kost uvek kada to situacija zahteva. To dovodi do prirodnog, lepog osmeha i često veoma povoljno menja sliku.

Primer 1

Korekcija gingivalnog osmeha i zamena svih zuba pomoću Strategic Implant® tehnologije, cementiranje mostova u roku od tri dana. Pacijentkinja je bila odmah u stanju da vrši normalne funkcionalne pokrete i od početka je sve mogla da jede.

Primer 2

Korekcija količine vidljivih desni i zamena svih zuba pomoću Strategic Implant® tehnologije, cementiranje mostova u roku od tri dana. Pacijent je odmah bio u stanju da obavlja normalne funkcionalne pokrete i od početka je sve mogao da jede.

Funkcionalni System Reset®

Primer 3

Nijedan zub nije bio u upotrebljivom kontaktu sa zubima u suprotnoj vilici. Pacijent je dobio potpuno funkcionalan System Reset® kao i fiksne zube u obema vilicama na Strategic Implant®-ima. Pacijent je odmah mogao da obavlja normalne funkcionalne pokrete i od početka je mogao sve da jede.

Strategic System Reset® preko korekcije pozicije zubnih lukova

Do sada se korekcija nepravilno postavljenih viličnih kostiju (stomatolozi ovo nazivaju „Angle klase II“ ili „Angle klase III“) vršila putem velikih operacija, često u sprezi sa dugogodišnjim fiksiranim ortodontskim tretmanima. Tehnologija Strategic Implant® omogućava da se ova situacija otkloni pomoću jednog jedinog malog hirurškog zahvata i zamenom zuba uz pomoć moderne tehnologije Strategic Implant®.

Primer 4

Čak i teški slučajevi cirkularnog ukrštenog zagrižaja mogu da se koriguju u jednom jedinom koraku. Ovde se u roku od tri dana postigao jedan System Reset® mastikatornog sistema. Uklanjanjem zuba i postavljanjem implanata samo u gornjoj vilici ne bi se rešili funkcionalni problemi. Pacijent je mogao odmah da obavlja normalne funkcionalne pokrete i mogao je od početka da sve jede.

Primer 5

Mastikatorni sistem ovog pacijenta bio je jako deformisan usled prejakog vertikalnog rasta kostiju u gornjoj i donjoj vilici. Zbog toga su prednji zubi u obema vilicama blokirali normalan, obostrani i lateralni mastikatorni obrazac. Korigovali smo deformaciju vilične kosti, sve smo zube uklonili i pomoću Strategic Implant®-a zamenili ih na funkcionalno korektnoj prostornoj poziciji. Pacijent je mogao odmah da obavlja normalne funkcionalne pokrete i mogao je od početka da sve jede.

Potpuni System Reset® se vrši u jednom jedinom koraku

Metoda oseointegracije zahteva da usna duplja bude čista i bez infekcija pre nego što može da se otpočne sa tretmanom. Zbog toga su često potrebni predhodni parodontalni tretmani. Metoda oseofiksacije omogućava da se svi prethodni problemi tretiraju u jednom koraku. Zubi, infekcije, ciste itd. se uklanjaju, nivo kostiju se usklađuje i odmah se ugrađuju implantati.

Primer 6

Pacijent na slici je stigao u našu ordinaciju sa veoma lošom zubno-oralnom situacijom. Uklonili smo sve zube, zubni kamenac, ostatke korena i infekcije, a obe vilice smo odmah zbrinuli pomoću Strategic Implant®-a. Pacijent je mogao odmah da obavlja normalne funkcionalne pokrete i mogao je od početka da sve jede. Slika br. 2. prikazuje istog pacijenta nakon potpunog zaceljivanja kosti i mekih tkiva.

Primer 7

Ovaj pacijent je imao veliki broj zuba koje je vredelo sačuvati, ali više nije bilo moguće uspostaviti bilateralno simetričan obrazac žvakanja na ovim zubima. Nije bilo drugog rešenja osim da se uklone svi zubi. Zamenjeni su sa ukupno 21 Strategic Implant® i u roku od tri dana su im postavljeni fiksni mostovi (a samim tim i udlagani).

Rezime

Ako se odlučite za nas, da Vam zaista u potpunosti repariramo mastikatorni sistem i vratimo ga u funkciju, ako ste spremni da se odreknete svojih zuba i ako na kraju preduzimate sve mere koje su u Vašoj moći (redovna oralna higijena i kontrole), tada imate najveće šanse da doživotno imate fiksne zube na Strategic Implant®-ima.

Garancija

Pacijentima koji su zaista vodili računa o  i koji su se pridržavali rokova za obavezne kontrolne preglede u prve četiri godine uz punu garanciju i održavanje, može da se ponudi ugovor o produženju garancije, kojim se obuhvataju implantati i protetski rad. Garancija ne znači da možemo da garantujemo uspeh tretmana, već da ćemo ponovo, besplatano ponoviti tretman.  Molimo da nas kontaktirate ako ste zainteresovani.